Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidsaanbevelingen voor het stimuleren van gezondheidsbevorderende fysieke activiteit en sociaal welzijn in de EU (2020)

resultaten gebaseerd op het Europese RUN for HEALTH project

Dit deel van het ERASMUS+ RUN for HEALTH rapport is gebaseerd op de verworven inzichten op basis van de data die verzameld werd door interviews (met organisatoren van evenementen en andere stakeholders) in vijf landen (België, Griekenland, Italië, Litouwen, Nederland) en biedt beleidsaanbevelingen.

De diverse aard van de loopevenementen die bestudeerd worden in dit project houdt in dat ze beheerd, geleid en ondersteund worden door verscheidene stakeholders. Dit maakt mogelijk dat er zowel algemene als specifieke beleidsaanbevelingen gedaan kunnen worden.

Deze BMS studie is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Na een inleiding rond de gezondheidseffecten van loopevenementen, worden er verschillende aanbevelingen voor twee doelgroepen geformuleerd, namelijk promotoren van evenementen enerzijds en andere organisaties of agentschappen op het gebied van evenementen anderzijds.

Aangezien niet alle organisatoren van evenementen als doel hebben om de fysieke activiteit van de bevolking te verhogen, bevat het derde hoofdstuk aanbevelingen die gevolgd kunnen worden door organisaties die niet direct gericht zijn, maar desondanks een indirecte invloed hebben, op evenementen.

Deze Studie wordt afgesloten door een conclusie en implicaties voor toekomstig onderzoek.

De studie is gepubliceerd in Beleid & Management in Sport, BMS 76.

Literatuurverwijzing: Helsen, K, Scheerder, J., Girginov, V., & Ahonen, A (2020). Beleidsaanbevelingen voor het stimuleren van gezondheidsbevorderende fysieke activiteit en sociaal welzijn in de EU: resultaten gebaseerd op het Europese RUN for HEALTH project. Leuven: KU Leuven.

Omschrijving