Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidsbrief hert, holle, hannen (Friestalig) (2016)

In deze beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’ schetst de provincie Friesland de visie op de toekomst van cultuur, taal, onderwijs en sport. 

De Friese versie van de beleidsbrief is door Provinciale Staten goedgekeurd. Er is er ook een NL versie beschikbaar. Daaraan kunnen echter geen rechten worden ontleend!

Literatuurverwijzing: (2016). Beleidsbrief hert, holle, hannen (Friestalig). Leeuwarden: Provincie Friesland.

Omschrijving