Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidskader aangepast sporten (2017)

gemeente Oss

De gemeente Oss wil dat iedereen kan sporten en bewegen op zijn of haar niveau binnen de regio. Hiervoor is het beleidskader aangepast sporten vastgesteld. Het beleidskader aangepast sporten sluit aan bij het WMO beleid en de visie van gemeente Oss op sport en bewegen. 

Literatuurverwijzing: (2017). Beleidskader aangepast sporten: gemeente Oss. Oss: Gemeente Oss.

Omschrijving