Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidskader exploitatie en beheer buitensport (2014)

Met het vaststellen van het Beleid en beheerplan buitensportaccommodaties 2012-2016 (raadsbesluit 19 april 2012) is bestuurlijke opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar nieuwe beheervormen van gemeentelijke sportaccommodaties. Uit het bijbehorende projectplan het volgende citaat : “Veel zaken die het ondernemerschap voor (sport) verenigingen mogelijk moeten maken, zijn in huidig beleid niet vastgelegd. Marktconforme en/of kostprijs dekkende tarieven, (ver)huurvoorwaarden, multifunctioneel gebruik, de mogelijkheid voor het oprichten van een beheersstichting, maatschappelijke betrokkenheid en buurtsport zullen in dit kader nader worden onderzocht. In overeenstemming met het te formuleren integraal accommodatiebeleid zal een duidelijk sportaccommodatiebeleid vorm gegeven kunnen worden”.

De gemeente Harderwijk heeft tot op heden een grote rol bij exploitatie, onderhoud en beheer van de buitensportaccommodaties. Dit beleidskader verkent de mogelijke exploitatie- en beheervormen met de voor- en nadelen en komt met voorstellen voor de toekomstige exploitatie- en beheervorm van de gemeentelijke buitensportaccommodaties.

Literatuurverwijzing: (2014). Beleidskader exploitatie en beheer buitensport. Harderwijk: Gemeente Harderwijk.

Omschrijving