Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidskader sport, bewegen en onderwijs (2008)

Het beleidskader geeft aan hoe het ministerie van VWS de verbinding tussen sport en onderwijs verder wil versterken met als doel een meer samenhangend en dekkend sport- en beweegaanbod te realiseren voor de jeugd.

Literatuurverwijzing: (2008). Beleidskader sport, bewegen en onderwijs. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving