Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport 2021-2022 (2021)

provincie Noord-Brabant

Organisatie(s): Provincie Noord-Brabant

De doelen voor deze bestuursperiode luiden:

  1. Een onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod;
  2. Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod;
  3. Ontwikkelen van toptalenten in Brabant;
  4. Versterken van het innovatief vermogen en het ondernemerschap in deze sectoren.
Literatuurverwijzing: Provincie Noord-Brabant (2021). Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport 2021-2022: provincie Noord-Brabant. Den Bosch: Provincie Noord-Brabant.

Omschrijving