Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidskader zwemmen 2015-2025 (2015)

Organisatie(s): Gemeente Rotterdam

Met de opheffing van de deelgemeenten in 2014 zijn alle bevoegdheden ten aanzien van sportbeleid bij het college ondergebracht en worden alle zwembaden stedelijk aangestuurd. Dat vraagt om een nieuw en omvattend beleidskader waarin de gemeene Rotterdam kijkt naar:

  • de ligging en spreiding van baden;
  • optimalisering van de programmering;
  • specialisatie van baden;
  • onderlinge samenwerking van de zwembadexploitanten;
  • en samenwerking met zwemverenigingen.

Men neemt ook de gebouwen, de exploitaties, de subsidierelaties, de marketing en de programmering onder de loep. Om toekomstige besluiten over vestiging, spreiding, sluiting, exploitatie en beheer beter te kunnen nemen worden in dit beleidskader nieuwe uitgangspunten geformuleerd. Bovendien kunnen op basis van het beleidskader besluiten over openen, sluiten en renoveren van zwembaden met een “overall-blik” worden genomen. Het beleidskader maakt het ook mogelijk om losse vraagstukken rondom de zwemaccommodaties (hardware), zwemprogrammering (software) en bedrijfsvoering (orgware) in samenhang te beoordelen. Het beleidskader heeft hiermee een bredere scope dan het Masterplan Zwembaden uit 2007, dat alleen over hardware handelde.

Literatuurverwijzing: Gemeente Rotterdam (2015). Beleidskader zwemmen 2015-2025. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

Omschrijving