Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidsmonitor Team:Fit 2018 (2019)

Bij drie kwart (76%) van de kantines bij sportverenigingen en sportaccommodaties die bij Team:Fit zijn aangesloten, is het aanbod van gezonde producten de afgelopen twee jaar gestegen. De meeste organisaties (84%) geven aan dat het aandeel gezondere producten in de komende jaren (verder) kan stijgen. Dit blijkt uit de Team:Fit beleidsmonitor 2018 die door het Mulier Instituut in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht is uitgevoerd. In deze rapportage worden de resultaten van tweede monitor beschreven. Onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn: het niveau van de kantine, de huidige situatie van de kantine, gezondere producten in de kantine, alcoholbeleid en rookbeleid.

Team:Fit is een initiatief van JOGG, gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Via Team:Fit werken sportverenigingen en beheerders van sportaccommodaties aan een gezonder aanbod in hun kantines. 

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Kalmthout, J. van (2019). Beleidsmonitor Team:Fit 2018. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPVERE-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-608 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving