Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidsnota 2019-2024 Sport (2019)

ingediend door Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Deze beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het sportbeleid voor de periode 2019-2024.

Literatuurverwijzing: (2019). Beleidsnota 2019-2024 Sport: ingediend door Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. Vlaamse Regering.

Omschrijving