Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidsnota urban sports 2018-2021 'van de straat' (2018)

van lifestyle naar sport

De gemeente Rotterdam wil daarom de komende jaren de urban sports, onderzoeken, en stimuleren. Met de urban sports geven we vorm aan Rotterdam als urban city. In dit plan staan vijf acties voor de komende jaren.

Literatuurverwijzing: (2018). Beleidsnota urban sports 2018-2021 'van de straat': van lifestyle naar sport. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

Omschrijving