Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidsscan provinciale investeringen in sport en bewegen 2005 (2005)

Auteur(s): Theo Hoek

Provincies zijn volop bezig invulling te geven aan hun beleid dat gericht is op Sport en Bewegen. Om provincies inzicht te geven in de beleidsmatige beslissingen van alle provincies heeft Sportservice Midden Nederland in opdracht van de Interprovinciale Organisatie Sport (IOS) de beleidsscan ‘Provinciale investeringen in Sport en Bewegen in 2005’ gemaakt. Deze beleidsscan geeft inzicht in het beleid en de provinciale investeringen in Sport en Bewegen in 2005. In 2002 heeft Sportservice Midden Nederland ook een inventarisatie gemaakt van de provinciale geldstromen aan Provinciale sportraden. Een vergelijking tussen de inventarisaties van 2002 en 2005 treft u aan in dit rapport.

Literatuurverwijzing: Hoek, T. (2005). Beleidsscan provinciale investeringen in sport en bewegen 2005. Utrecht: Sportservice Midden Nederland.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving