Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidssuggesties etnische tweedeling in de sport (2000)

een aanzet tot implementatie

Auteur(s): Jan Janssens

In het najaar van 1999 is met gemeentelijke sportconsulenten en bondsfunctionarissen van gedachten gewisseld over de bevindingen en beleidssuggesties uit het eerder dat jaar verschenen rapport Etnische tweedeling in de sport. In samenspraak met ‘het veld’ zijn een drietal aanbevelingen gekozen die in de eerste helft van het jaar 2000 een nadere uitwerking kregen. De activiteiten die de afgelopen maanden in dit verband werden ontplooid alsmede de resultaten van de verschillende beleidsinspanningen, worden beschreven.

Literatuurverwijzing: Janssens, J. (2000). Beleidssuggesties etnische tweedeling in de sport: een aanzet tot implementatie. 's-Hertogenbosch: Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ALLO-TB-0002 Beschikbaar
Mulier instituut bieb55 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut bieb54 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut ALLO-TB-0004 Beschikbaar
Mulier instituut ALLO-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving