Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Benchmarkrapport vergoedingen voor trainers in het amateurvoetbal (2016)

Organisatie(s): NMC Bright

Dit benchmarkrapport handelt over de vergoedingen van trainers in het Nederlandse amateurvoetbal. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei-juni 2016. De gegevens zijn verzameld door middel van een online vragenlijst. De gegeven bedragen zijn netto bedragen in euro’s per seizoen inclusief onbelaste onkostenvergoedingen (bijvoorbeeld reiskosten). De opgevraagde informatie over de trainers is: vergoeding, soort contract, gevolgde opleiding(en) en of deze vergoed wordt/worden, niveau van het team en aantal trainingen per week. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: NMC Bright (2016). Benchmarkrapport vergoedingen voor trainers in het amateurvoetbal. Utrecht: NMC Bright.

Omschrijving