Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk (2015)

De overheid, die bepaalt wat er in het basispakket zit, heeft ervoor gekozen om ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ voor alle verzekerde zorg via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg als begrenzing te laten gelden. Het komt erop neer dat alleen zorg die als effectief wordt beschouwd, onderdeel uitmaakt van verzekerde zorg. Als pakketbeheerder beoordeelt het Zorginstituut of zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Om te bevorderen dat deze beoordelingen consistent worden uitgevoerd en ook voor de verantwoording van zijn werkwijze heeft het Zorginstituut in 2007 een beoordelingskader vastgesteld; dat beoordelingskader is in 2015 geactualiseerd.

Literatuurverwijzing: (2015). Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Zorginstituut Nederland.

Omschrijving