Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bereken de effecten van meer bewegen (2021)

rekentool

Werknemers die meer bewegen voor, tijdens of na het werk zijn fitter, hebben een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Het stimuleren van actieve mobiliteit onder werknemers kan ertoe leiden dat zij meer gaan fietsen of lopen, en vaker de trap pakken of wandelend vergaderen. Dat heeft een positief effect op hun gezondheid! Maar hoe groot zijn deze effecten precies, en wat levert dit op? Wat voor effecten zijn waar te nemen als gevolg van veranderde bewegingspatronen? Hoewel een precies antwoord natuurlijk sterk per werknemer verschilt, en er zeker extra onderzoek nodig is om hier meer grip op te krijgen, heeft Decisio een eerste inschatting gemaakt van deze effecten. De online rekentool is een versimpelde versie van het door Decisio ontwikkelde rekenmodel. De basis voor het model is een literatuurstudie: “Schatting monetaire waarde gezondheidseffecten van bewegen door werknemers” (maart 2021).

Literatuurverwijzing: (2021). Bereken de effecten van meer bewegen: rekentool.

Omschrijving