Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche (2014)

toezichthouder, allround zwemonderwijzer en teamleider

Een beroepscompetentieprofiel (bcp) geeft een beschrijving van goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsoefenaar. In dit rapport worden de beroepscompetentieprofielen beschreven voor de beroepen: toezichthouder, allround zwemonderwijzer en teamleider. In hoofdstuk 2 wordt een beeld van de zwembadbranche geschetst. Vervolgens worden de beroepsbeschrijving, kerntaken, kernopgaven en de competentiematrix van ieder competentieprofiel opgenomen in de hoofdstukken 3 (toezichthouder), 4 (allround zwemonderwijzer) en 5 (teamleider). Tenslotte worden alle beroepscompetenties met bijbehorende succescriteria in hoofdstuk 6 beschreven.

Literatuurverwijzing: Georganiseerd Overleg Recreatie, & Sociaal Fonds Recreatie (2014). Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche: toezichthouder, allround zwemonderwijzer en teamleider. Bestuur Georganiseerd Overleg Recreatie.

Omschrijving