Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Betaalbaarheid van sport (2023)

kennis- en innovatiescan WP6

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘De betaalbaarheid van sport staat onder druk’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI in beweging.

Het ZonMw-programma MOOI is gericht op Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie (MOOI) voor sport en bewegen. De scan biedt een vertrekpunt om met dit wicked problem (WP6) aan de slag te gaan.

Leeswijzer
Het doel van deze scan is om inzicht te geven in de bestaande kennis over dit onderwerp en daarmee ook te beschrijven waar de kennishiaten (nog) zitten. Voor deze scan is een literatuurstudie uitgevoerd en is gesproken met twaalf experts.

Hoofdstuk 1 bevat een inleiding op het probleem.
In hoofdstuk 2 staan de kerncijfers over dit onderwerp op een rijtje, gevolgd door de kennis uit bestaand onderzoek in hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 4 en 5 bevatten overzichten van bestaande innovaties en aanpakken. In hoofdstuk 6 volgt de conclusie.

Klik hier voor de samenvatting van deze scan

Literatuurverwijzing: Hover, P., & Eldert, P. van (2023). Betaalbaarheid van sport: kennis- en innovatiescan WP6. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-971 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving