Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Betaalbaarheid van sport (2023)

kennis- en innovatiescan WP6, samenvatting

ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld.

Over die zogenoemde ‘wicked problems’ heeft het Mulier Instituut kennis- en innovatiescans opgesteld. Daarin wordt inzicht gegeven in de beschikbare kennis en innovaties over de zes onderwerpen.

Deze publicatie is een samenvatting van het zesde wicked problem op het gebied van sport en bewegen: ‘De betaalbaarheid van sport staat onder druk’.

Klik hier voor de complete scan ‘Betaalbaarheid van sport’.

Literatuurverwijzing: Hover, P., & Eldert, P. van (2023). Betaalbaarheid van sport: kennis- en innovatiescan WP6, samenvatting. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-972 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving