Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Betekenis van de hippische bedrijfstak in Overijssel (2019)

inclusief een verkenning voor de realisatie van een hippische boulevard

De provincie Overijssel heeft behoefte aan actuele en onafhankelijke informatie over de hippische sector. Het Mulier Instituut is gevraagd onderzoek te doen.

Voor het onderzoek zijn drie methoden ingezet: semigestructureerde interviews, analyse van bestaande data en literatuurstudie. 

Leeswijzer: hoofdstuk 2 bevat de belangrijkste cijfers over de Overijsselse paardensector, onder andere wat betreft de economie en de top- en breedtesport. Ook zijn in dit hoofdstuk de resultaten van de SWOT-analyse te vinden. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op mogelijke strategieën om de Overijsselse paardensector te versterken, mede geïnspireerd op lessen die uit de casestudie ECdP kunnen worden getrokken. De conclusie staat in hoofdstuk 4. 

Literatuurverwijzing: Hover, P., & Eldert, P. van (2019). Betekenis van de hippische bedrijfstak in Overijssel: inclusief een verkenning voor de realisatie van een hippische boulevard. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-626 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving