Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bevordering van intrinsiek sportplezier (1998)

onderzoek naar jeugdgerichtheid in de sport

Plezierbeleving is één van de belangrijkste motieven bij kinderen om te (blijven) sporten. Intrinsiek gemotiveerde kinderen zijn dan ook minder geneigd te stoppen met hun sportbeoefening. Ze hebben positieve gevoelens tijdens het sporten en zijn vooral geïnteresseerd in het leerproces. Om het intrinsiek sportplezier bij jongeren te bevorderen, dienen de volwassenen die sport voor jongeren organiseren en begeleiden, rekening te houden met datgene wat jongeren zelf ‘beweegt’. Om te weten hoe jongeren sport beleven, werd in Vlaanderen een interuniversitair onderzoek gedaan naar de jeugdgerichtheid in de georganiseerde sport. Een belangrijk uitgangspunt is dat wordt vertrokken van de belevingswereld van de jongeren, wat zich in onze studie concreet vertaald heeft in een belevingsonderzoek.

Literatuurverwijzing: Martelaer, K. de, & Knop, P. de (1998). Bevordering van intrinsiek sportplezier: onderzoek naar jeugdgerichtheid in de sport.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-07-A40 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving