Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweeg- en sportgedrag van mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking (2015)

Volwassenen met gezondheidsproblemen bewegen minder dan volwassenen zonder deze problemen. Ook doen zij minder vaak aan sport dan mensen die deze problemen niet hebben. Bij gezondheidsproblemen gaat het om chronische aandoeningen, zoals gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten, en om een slechtere psychische gezondheid. Daarnaast gaat het om lichamelijke beperkingen, waaronder motorische, gezichts- en gehoorbeperkingen. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Hierbij is gebruik gemaakt van zelfgerapporteerde data van ruim 380.000 volwassenen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD’en, CBS en RIVM 2012.

Literatuurverwijzing: Hollander, E.L. de, Milder, I.E.J., & Proper, K. (2015). Beweeg- en sportgedrag van mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving