Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar (2022)

aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport

In 2017 heeft de Gezondheidsraad beweegrichtlijnen opgesteld voor kinderen vanaf 4 jaar, volwassenen en ouderen. Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport is de Gezondheidsraad nagegaan of er op basis van de wetenschap richtlijnen opgesteld kunnen worden voor kinderen onder de 4 jaar.

Bij kinderen van 0 tot en met 3 jaar is weinig onderzoek gedaan naar bewegen en gezondheid. Het is wel duidelijk dat meer bewegen en minder stilzitten samengaan met een betere gezondheid en ontwikkeling, maar het is niet mogelijk om kwantitatieve richtlijnen uit af te leiden. De Gezondheidsraad adviseert daarom om meer onderzoek te doen. In afwachting daarvan kan een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houvast bieden aan bijvoorbeeld de jeugdgezondheidzorg en de kinderopvang. De WHO heeft gebruikgemaakt van deskundigen om toch tot kwantitatieve beweegadviezen te komen.

De Gezondheidsraad heeft ook gekeken naar bewegen en gezondheid bij kinderen van 4 jaar. De raad adviseert om de bestaande richtlijnen voor deze groep, zoals opgenomen in Beweegrichtlijnen 2017, aan te vullen met de inzichten van de WHO.

Literatuurverwijzing: (2022). Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar: aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport. Den Haag: Gezondheidsraad.

Omschrijving