Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweeggames voor gezondheidswinst (2011)

Auteur(s): Jeroen Hoyng

Al bij de eerste kritieken van ouders over het zittend computeren zagen enkele producenten kansen in het combineren van games en bewegen (Highcycle en Virtual Raquetball, 1980). Anno 2011 biedt de verbeterde technologie meer kans om het plezier in gamen te combineren met jeugd in beweging te brengen en daar wordt in dit artikel een eerste aanzet voor gegeven.

Literatuurverwijzing: Hoyng, J. (2011, 26 augustus). Beweeggames voor gezondheidswinst. Lichamelijke opvoeding 99 (pp. 6-8)