Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweegkriebels (2010)

maak er maar een werkwoord van, evaluatieonderzoek naar de interventie Beweegkriebels van het NISB, definitief

Auteur(s): Brig Duesmann

De interventie Beweegkriebels is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) als reactie op vragen uit de praktijk van de kinderopvang over hoe te bewegen met jonge kinderen. Inmiddels wordt Beweegkriebels enkele jaren gebruikt binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen. De eerste geluiden over Beweegkriebels van docenten die trainingen verzorgen en vanuit groepsleiding die werkzaam is in de kinderopvang zijn positief. Tot op heden is er echter geen uitgebreid evaluatieonderzoek naar de interventie gedaan. NISB heeft Grontmij opdracht gegeven onderzoek te doen naar toepassing van en effecten van Beweegkriebels. In de periode november 2009 tot en met maart 2010 is dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden in deze publicatie gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Duesmann, B. (2010). Beweegkriebels: maak er maar een werkwoord van, evaluatieonderzoek naar de interventie Beweegkriebels van het NISB, definitief. Houten: Grontmij Nederland B.V..

Omschrijving