Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweegplezier! (2014)

freesport in VO

Auteur(s): Ger van Mossel

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling heeft videobeelden van negen freesporten verzameld op diverse scholen van het voortgezet onderwijs en als ‘doorkijkjes’ op www.bewegingsonderwijs.slo.nl gezet. Het freesportproject is in 2013 afgesloten. In dit artikel staat een onderbouwing van de freesportleerlijnen freerunning en freebiking en van de negen doorkijkjes.

Literatuurverwijzing: Mossel, G. van (2014, april). Beweegplezier!: freesport in VO. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 36-39)