Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweegrichtlijnen (2020)

Deze factsheet geeft inzicht in het aandeel van de Nederlandse bevolking dat aan de beweegrichtlijnen voldoet. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan verschillen tussen groepen in de bevolking en welke activiteiten er toe doen.

Literatuurverwijzing: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2020). Beweegrichtlijnen. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving