Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweegroutes (2020)

hype of hefboom voor oudere en minder mobiele burgers?, white paper

In dit whitepaper over beweegroutes krijg je als beleidsmaker of als praktijkwerker, meer achtergrond bij het belang, barrières en motivatoren om meer te bewegen, de doelstellingen om beweegroutes te starten, de aanpak en uitrol ervan. De informatie is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, praktijkervaring en interviews met diverse initiatiefnemers. Met een focus op de groep ouderen, hoewel beweegroutes voor diverse doelgroepen ontwikkeld kunnen worden.

Literatuurverwijzing: Decorte, A., Cuypers, L., & Pelgrims, E. (2020). Beweegroutes: hype of hefboom voor oudere en minder mobiele burgers?, white paper. Brugge: Howest Hogeschool, Vital Cities.

Omschrijving