Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweegvriendelijk Enschede (2023)

een analyse van de beweegvriendelijke omgeving in Enschede

Nederlanders sporten, spelen en bewegen steeds vaker in de openbare ruimte. Hierdoor is een geschikte openbare ruimte voor sport, spel en beweging een belangrijk thema geworden voor sportorganisaties en overheden.

Dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier instituut in opdracht van de gemeente Enschede, richt zich op de fysieke inrichting van de openbare ruimte. Hoe beweegvriendelijk is de openbare ruimte van Enschede op buurt- en gemeenteniveau? Welke maatregelen (op hoofdlijnen) kan de gemeente nemen om de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken?

Met behulp van de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving (KBO) is in kaart gebracht hoe beweegvriendelijk de openbare ruimte in Enschede is ingericht. Enschede scoort 69 punten op de KBO. Dit is hoger is dan het landelijke gemiddelde. Vooral stedelijke buurten in de gemeente scoren goed.

De meeste buurten in Enschede scoren goed op de onderdelen ‘sport- en speelplekken’ en ‘voorzieningen’: deze zijn goed verspreid over de gemeente en goed bereikbaar. De score voor ‘sportaccommodaties’ is ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde.

Op ‘recreatief groen en blauw’ (o.a. parken, slootjes en bosgebied) scoort de gemeente minder goed. In het buitengebied is volop groen en blauw aanwezig, maar met name in stedelijke buurten waar veel inwoners wonen is deze aanwezigheid beperkter.

Het rapport sluit af met aanbevelingen.

Literatuurverwijzing: Rauws, R., & Noordzij, J.M. (2023). Beweegvriendelijk Enschede: een analyse van de beweegvriendelijke omgeving in Enschede. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-996 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving