Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen en bewogen worden (2018)

een praktisch leerboek voor iedereen die werkt met mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking

Dit boek geeft vakleerkrachten bewegingsonderwijs, combinatiefunctionarissen, bewegingsagogen binnen zorginstellingen en trainers van sportverenigingen praktische handvatten om mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) structureel in beweging te brengen en te houden. Het boek is opgedeeld uit een theoretisch gedeelte, waarin de doelgroep, methodieken en omgangsvormen worden toegelicht. Daarna volgt een praktisch gedeelte met activiteitenkaarten, die door hun uitleg en ondersteunende fotografie, begeleiders zullen helpen bij het uitvoeren van activiteiten voor mensen met EMB.

Literatuurverwijzing: Bellemans, T., Niks, C., Kroesen, B., Brugge, V. van, Keulen, F. van, & Nieuwenburg, W. (2018). Bewegen en bewogen worden: een praktisch leerboek voor iedereen die werkt met mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking. Arnhem: Stichting Special Heroes Nederland.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen PART-0037 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving