Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen en leren in het primair onderwijs (2022)

In de afgelopen jaren is steeds meer onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewegen en cognitieve functies en leerprestaties.

n dit  online artikel vatten de auteurs samen wat zij weten uit onderzoek, en laten zij ook zien welke aannames nog níet onderbouwd kunnen worden.

Verder bespreken zij andere argumenten voor (meer) bewegen in en om school dan het verbeteren van de leerprestaties.

Ten slotte geven zij handvatten om te bepalen of bewegen pseend is voor leerkrachten, leerlingen en de schoolsetting, en zo ja, welke manier van bewegen dat kunnen zijn.

In een bijlage beschrijven zij hoe onderzoek wordt gedaan naar bewegen en leren.

Literatuurverwijzing: Singh, A.S., & Slot-Heijs, J.J. (2022). Bewegen en leren in het primair onderwijs. https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/bewegen-en-leren-het-primair-onderwijs.

Omschrijving