Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen en sport in het mbo; pak de kansen! (2010)

Bewegen en sport kan bijdragen aan een gezonde leefstijl. Voor risicogroepen – in termen van ongezonde leefstijl, bewegingsarmoede en schooluitval, – is extra aandacht nodig. Bewegen en sport binnen het mbo biedt op verschillende terreinen kansen op positieve resultaten. Dit artikel is een weergave van de presentatie van Jo Lucassen gegeven tijdens de mbo-conferentie op 7 april 2010.

Literatuurverwijzing: Collard, D.C.M., & Lucassen, J.M.H. (2010, oktober). Bewegen en sport in het mbo; pak de kansen!. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 18-20)