Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen gemeten 2002-2004 (2006)

Ontwikkelingen op het terrein van sport en bewegen volgen elkaar momenteel in snel tempo op. Inmiddels is iedereen overtuigd van de toegevoegde waarde van voldoende lichaamsbeweging voor de gezondheid, terwijl sport ook gezien wordt als een middel om integratie en veiligheid te bevorderen. Hoeveel bewegen Nederlanders? Is werk een belangrijke bron van alledaagse lichaamsbeweging en geldt dit voor elke branche? Of bewegen Nederlanders vooral door te gaan sporten? Deze publicatie schetst in een aantal artikelen hoeveel de Nederlandse bevolking beweegt. De publicatie is een aanvulling op het tweejaarlijkse door TNO gepubliceerde trendrapport Bewegen en Gezondheid en gaat in op actuele ontwikkelingen. In deze uitgave wordt ingezoomd op de relatie tussen bewegen en werk en bewegen door chronische zieken.

Literatuurverwijzing: Ooijendijk, W.T.M., Hildebrandt, V.H., & Hopman-Rock, M. (2006). Bewegen gemeten 2002-2004. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving