Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen in en om school: essentieel voor de ontwikkeling van onze jeugd (2022)

Auteur(s): Mirka Janssen

Lectorale rede waarin Mirka Janssen  zich afvraagt hoe het kan dat iedereen weet dat bewegen en spelen essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar dat het niet vanzelfsprekend onderdeel is van hun dag? Het bewegen in en om school is de oplossing voor dit probleem. Vanuit drie onderzoekslijnen zal hieraan worden gewerkt: 1) beter leren bewegen; 2) passend bewegingsonderwijs, aanbod en zorg; en 3) meer bewegen in en om school.

Literatuurverwijzing: Janssen, M. (2022). Bewegen in en om school: essentieel voor de ontwikkeling van onze jeugd. Amsterdam: Academische Uitgeverij Eburon.

Omschrijving