Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen in Katwijk (2019)

iedereen beweegt, sport en speelt buiten, beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030

In dit beweeg- en speelruimtebeleidsplan staan de ambities van de gemeente Katwijk op het gebied van bewegen en spelen in de buitenruimte voor de komende 10 jaar. Spelen, sporten en bewegen zijn belangrijke onderdelen voor een fysiek en sociaal gezonde samenleving. Het doel van het beleid is dan ook dat iedereen in Katwijk meer gaat bewegen, sporten en spelen in de buitenruimte. Het beleid is daarom verdeeld in 6 thema’s, die bijdragen aan dit doel.

  1. Stimuleren van bewegen en spelen
  2. Meer ruimte voor bewegen en spelen in de natuur
  3. Van speelruimte naar beweegruimte
  4. Jongeren horen er bij
  5. Ouderen in beweging
  6. Duurzame en circulaire speelplekken
Literatuurverwijzing: (2019). Bewegen in Katwijk: iedereen beweegt, sport en speelt buiten, beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030. Katwijk: Gemeente Katwijk.

Omschrijving