Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen in Nederland 2000-2013 (2014)

resultaten TNO-monitor bewegen en gezondheid

Auteur(s): Claire Bernaards

Volgens deze factsheet van TNO beweegt in 2013 ruim de helft van de Nederlandse jongeren en bijna een derde van de volwassenen Nederlanders onvoldoende. Dit beeld is de laatste 8 jaar niet wezenlijk anders geweest. Bij jongeren is vooral sport een belangrijke bron van lichamelijke activiteit; bij volwassenen zijn dit werk en huishouden en droogt sport als bron voor een belangrijk deel op. Nederlanders zitten en liggen relatief veel: jongeren zitten of liggen 59% van het aantal niet-slaapuren op een gemiddelde werk/schooldag en volwassenen 43%. De hogere score van jongeren wordt veroorzaakt doordat zij gemiddeld genomen meer zituren maken dan volwassenen en tevens gemiddeld meer uren slapen waardoor zij minder wakkere tijd hebben. Groepen die relatief weinig bewegen op basis van de combinorm en dus extra aandacht verdienen zijn bij jongeren meisjes, 4-11 jarigen en niet-sporters. Bij volwassenen zijn dit: 65-plussers, niet-werkenden, personen met een zittend beroep, met een langdurige aandoening, met een niet-Nederlandse afkomst en niet sporters.

Literatuurverwijzing: Bernaards, C.M. (2014). Bewegen in Nederland 2000-2013: resultaten TNO-monitor bewegen en gezondheid. Leiden: TNO.

Omschrijving