Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen met plezier! (2014)

ieder kind kan het, ook die van jou!

Flyer voor ouders over het belang van hun betrokkenheid bij het beweeggedrag van hun kind(eren).

Literatuurverwijzing: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2014). Bewegen met plezier!: ieder kind kan het, ook die van jou!. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving