Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen naar elkaar (2018)

van integraal beleid, netwerken bouwen in de wijk naar meer bewegen voor ouderen

Organisatie(s): Vilans, Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport en Vilans onderzochten in opdracht van FNO in drie gemeenten wat nodig is en wat werkt om de lokale samenwerking te versterken zodat meer kwetsbare ouderen gaan bewegen. De ervaringen en behoeften van kwetsbare ouderen zijn hierbij steeds het uitgangspunt. Deze publicatie brengt de uitkomsten van het project in beeld en geeft u tips om zelf met dit thema aan de slag te gaan in uw gemeente.

Literatuurverwijzing: Vilans, & Kenniscentrum Sport (2018). Bewegen naar elkaar: van integraal beleid, netwerken bouwen in de wijk naar meer bewegen voor ouderen. Utrecht: Vilans.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen KCS-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving