Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen op het schoolplein van het vmbo (2019)

pilotonderzoek naar de haalbaarheid van een beweeginterventie

Vmbo-leerlingen bewegen te weinig. Beweeg Wijs is een methode om leerlingen meer te laten bewegen op het schoolplein. TNO onderzocht of Beweeg Wijs op het vmbo haalbaar is en positieve effecten heeft. Beweeg Wijs werd ingevoerd op één vmbo-school en werd Pauzesport genoemd. Er werden groepsinterviews met leerlingen en docenten uitgevoerd, er werden vragenlijsten afgenomen bij leerlingen en er werden observaties op het schoolplein gedaan, zowel voor als na de invoering van Pauzesport. Hieruit blijkt dat de invoering van Pauzesport op het vmbo haalbaar lijkt. De invoering van Pauzesport had positieve effecten op het beweeggedrag van leerlingen en hun mening over het plein.

Literatuurverwijzing: Vlasblom, E, L'Hoir, M, & Schönbeck, Y. (2019, februari). Bewegen op het schoolplein van het vmbo: pilotonderzoek naar de haalbaarheid van een beweeginterventie.

Omschrijving