Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2 (2018)

Dit document is de diabetesspecifieke uitwerking van de generieke Zorgmodule Bewegen. Beweegzorg wordt hiermee explicieter dan voorheen gepositioneerd als integraal onderdeel van goede diabeteszorg zoals beschreven in de NDF Zorgstandaard Diabetes. De in deze module beschreven beweegzorg gaat over de professionele zorg rond bewegen in het kader van geïndiceerde preventie voor mensen met een hoog risico op diabetes en zorggerelateerde preventie voor mensen met diabetes. Handvatten worden aangereikt om adolescenten en volwassenen met (een hoog risico op) diabetes type 2 voldoende, verantwoord en afgestemd op iemand zijn persoonlijke wensen en mogelijkheden te laten bewegen.

Literatuurverwijzing: Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) (2018). Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2.

Omschrijving