Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweging in de onderbouw (2004)

voorstellen voor de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs, hoofdrapport

Dit rapport is een advies aan de overheid over hoe de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs vorm te geven. De overheid wilde een meer gedetailleerd plan over hoe het onderwijs kon worden aangepast op zo’n manier dat er minder vakken en kerndoelen zouden zijn. De Taakgroep kwam echter tot de conclusie dat scholen minder invloed van de overheid willen en meer eigen invulling willen geven aan het beleid. volgens de Taakgroep moet de overheid in een algemene karakteristiek duidelijke hoofdlijnen aangeven: meer samenhang in het programma, een actieve rol van de leerling, een doorlopende leerlijn. Het wettelijk kader moet worden verruimd, op het vlak van de inhoud en de verplichte onderwijstijd.

Literatuurverwijzing: Taakgroep Vernieuwing Basisvorming (2004). Beweging in de onderbouw: voorstellen voor de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs, hoofdrapport. Zwolle: Taakgroep Vernieuwing Basisvorming.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-073 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving