Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweging in zicht (2009)

Auteur(s): Bert Steenbergen

Inaugurele rede uitgesproken voor het verkrijgen van het ambt van hoogleraar, met als thema cognitie. De theorie van belichaamde cognitie stelt dat perceptuele en motorische processen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ook een directe invloed hebben op cognitieve processen. Visuele en motorische problemen zullen dus gevolgen hebben voor cognitieve processen, en in het verlengde daarvan het leren en herleren van allerlei vaardigheden en activiteiten van het dagelijkse leven. Deze thematiek vormt de kern van de leeropdracht waarbinnen getracht wordt een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk op het werkveld van de visuele en motorische beperkingen in relatie tot leren en gedrag.

Literatuurverwijzing: Steenbergen, B. (2009). Beweging in zicht. Radboud Universiteit Nijmegen: Nijmegen.

Omschrijving