Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweging stimuleren (2009)

sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan?

Uit onderzoek is gebleken dat het huidige aanbod van (relatief dure) fitheids- of healthchecks goed lijkt aan te sluiten bij de behoeften van bedrijven. Andere goedkopere vormen van bewegingsstimulering zoals lunchwandelen en fietsen naar het werk lijken minder in trek.

Literatuurverwijzing: Hildebrandt, V.H., Mol, P., TNO Kwaliteit van Leven, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2009). Beweging stimuleren: sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan? .

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-08-A39 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving