Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweging voor iedereen (1995)

syndroom van Marfan en sport

Auteur(s): G. de Vos, Frank Backx

In deze publicatie wordt nadere voorlichting gegeven over het syndroom van Marfan in relatie tot sportbeoefening. De beschreven richtlijnen voor sportbeoefening kunnen beschouwd worden als een hulpmiddel bij de sportmedische advisering. Ingegaan wordt op sporttakken die geschikt dan wel minder geschikt zijn. Daarnaast wordt het belang benadrukt van een multidisciplinaire benadering door specialisten, fysiotherapeuten en leraren.

Literatuurverwijzing: Vos, G. de, & Backx, F.J.G. (1995). Beweging voor iedereen: syndroom van Marfan en sport. Utrecht: Stichting Het Zieke Kind in Beweging.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO GEZO-016 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving