Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsbanen, bobbelbanen en freerunningtracks (2) (2022)

onderzoeknaar een bijdrage van bobbelbanen aan ee brede motorische ontwikkeling

Een brede motorische ontwikkeling is voor ieder kind van belang. Bobbelbanen tijdens de lessen bewegingsonderwijs/LO kunnen hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Maar hoe doe je dat? Het eerste deel van drie artikelen past (nieuwe) principes van motorisch leren, de Constraints Led Approach, toe bij bobbelbanen. Dit tweede onderzoeksdeel geeft inzicht in de effecten van bobbelbanen. Het onderzoek is een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan HOGENT en maakt deel uit van een doctoraatsproject aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent. In het derde praktijkdeel staan praktische  voorbeelden uitgewerkt.

beweeglessen, motorisch leren,  motorische ontwikkeling, motorische vaardigheden

Literatuurverwijzing: Hyfte, E. van, & Gelder, W. van (2022, oktober). Bewegingsbanen, bobbelbanen en freerunningtracks (2): onderzoeknaar een bijdrage van bobbelbanen aan ee brede motorische ontwikkeling. LO Magazine 110 (pp. 10 - 12)

Omschrijving