Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderwijs (2011)

een ongelofelijk belangrijk schoolvak

Iedereen is ervan overtuigd dat bewegen en sport van belang zijn voor fitheid, voor een optimale ontwikkeling van motorische en sportieve vaardigheden, maar ook voor hun bijdrage aan sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Veel minder bekend is dat het leren en beheersen van motorische en sportieve vaardigheden samenhangt en veelal parallel loopt met de ontwikkeling van cognitieve functies en ook met schoolsucces. Daarover gaat dit artikel. 

Literatuurverwijzing: Visscher, C., Elferink-Gemser, M.T., & Hartman, E. (2011, 28 oktober). Bewegingsonderwijs: een ongelofelijk belangrijk schoolvak. Lichamelijke opvoeding 99 (pp. 15-17)