Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderwijs (4) (2022)

accent op verbeteren van bewegingshadelingsbekwaamheid en meervoudeig deelnamebekwaamheid

Dit accent vindt zijn oorsprong in twee vakconcepten van Crum (2011), namelijk het personalistische bewegingsonderwijsconcept en het kritisch-constructieve  bewegingssocialisatieconcept. In beide vakconcepten is het goed leren bewegen of leren deelnemen aan bewegingssituaties op zich belangrijk voor de individuele ontwikkeling. De naamgeving van beide vakconcepten is bewegingsonderwijs: onderwijs in bewegen. De algemene doelstelling is leerlingen bekwaam te maken voor zelfstandige, verantwoorde, perspectiefrijke en blijvende deelname aan de bewegingscultuur (Stegeman, 2000). Bij het verbeteren van de bewegingshandelingsbekwaamheid en de meervoudige deelnamebekwaamheid zijn verschillende accenten te leggen. Het hangt samen met jouw visie op bewegen en jouw visie op meervoudige deelnamebekwaamheid.

Literatuurverwijzing: Dokkum, G. van, Gerritsen, F., Jacobs, F.M., Massink, M., Mossel, G. van, & Verveld, H. (2022, juli). Bewegingsonderwijs (4): accent op verbeteren van bewegingshadelingsbekwaamheid en meervoudeig deelnamebekwaamheid. LO Magazine 110 (pp. 32 - 33)

Omschrijving

 • Jaar:
  2022
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdschrift:
  LO Magazine