Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderwijs als basis van een leven lang actief blijven (2018)

physical literacy binnen de master PESP op de Calo Windesheim

Auteur(s): Cors van den Brink

Internationalisering is een breed begrip. Zo breed dat we dit artikel er ook kunnen onderbrengen. Het gaat hierin over de term Physical literacy, wat daaronder, in de Angelsaksische literatuur, wordt verstaan en hoe Nederlandse auteurs dat hebben opgepakt. Een interessante studie.

Literatuurverwijzing: Brink, C. van den (2018, januari). Bewegingsonderwijs als basis van een leven lang actief blijven: physical literacy binnen de master PESP op de Calo Windesheim.

Omschrijving