Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderwijs en sport (2015)

vakspecifieke trendanalyse 2015

Doel van de trendanalyse voor bewegingsonderwijs en sport is het in kaart brengen van de belangrijkste trends en opmerkelijke ontwikkelingen binnen dit leergebied in alle sectoren van het onderwijs.

Daarbij past SLO een zogenaamde BUG-systematiek toe, dit betekent dat het curriculum wordt geanalyseerd volgens de driedeling Beoogd, Uitgevoerd en Gerealiseerd.

Richtinggevende vragen daarbij zijn:

  • welke patronen en opvallende discrepanties tussen beoogd-uitgevoerd-gerealiseerd zijn zichtbaar?
  • Welke ruimte hebben, ervaren en nemen scholen en leraren bij de vormgeving van hun onderwijs?
  • Wat moet, mag en kan?
  • Waar liggen aanknopingspunten en uitdagingen voor verbetering?

De analyse richt zich op leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, beleidsmakers, directies en onderzoekers rondom bewegingsonderwijs en sport.

Literatuurverwijzing: Brouwer, B., Berkel, M. van, Mossel, G. van, & Swinkels, E. (2015). Bewegingsonderwijs en sport: vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0008 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving