Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting (2017)

Deze 1-meting geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Op deze manier is een beeld verkregen van veel relevante indicatoren (overzicht paragraaf 9.2). Om veranderingen in de situatie tussen 2013 en 2017 zichtbaar te maken, is een 1-meting uitgevoerd, vergelijkbaar met de 0-meting in 2013. Opnieuw is een representatieve steekproef van scholen voor primair onderwijs benaderd en op een vergelijkbare manier als in 2013 bevraagd. De uitkomsten voor 2017 zijn op de antwoorden van schoolleiders van bijna 800 basisscholen gebaseerd. In de situatie van bewegingsonderwijs op basisscholen blijken tussen 2013 en 2017 maar zeer beperkte veranderingen te zijn opgetreden. Naast de resultaten van de 1-meting worden in deze rapportage ook gegevens uit de Gezondheidsenquête beschreven, betreffende het beeld van ouders over sport en bewegen op de basisschool. Ook worden resultaten getoond van een onderzoek naar de effecten van bewegingsonderwijs op later sport- en beweeggedrag.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., Lucassen, J.M.H., & Reijgersberg, N. (2017). Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0009 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-511 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving