Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderwijs in primair onderwijs 2017 (2017)

1-meting, factsheet 2017/17

De 1-meting bewegingsonderwijs geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Om veranderingen in de situatie tussen 2013 en 2017 zichtbaar te maken, is een representatieve steekproef van scholen voor primair onderwijs benaderd en op een vergelijkbare manier met 2013 naar lestijden en bevoegdheid van de leerkracht gevraagd. De uitkomsten voor 2017 zijn gebaseerd op de antwoorden van schoolleiders van bijna 800 basisscholen. Dit factsheet bevat de belangrijkste resultaten. Klik hier voor het volledige rapport ‘Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017, 1-meting’.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Lucassen, J.M.H. (2017). Bewegingsonderwijs in primair onderwijs 2017: 1-meting, factsheet 2017/17. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving